» CEVISA «
Úkosovačky CEVISA pracují na principu obrábění pomaluběžným rotačním střižným nástrojem. Úkosovačka si materiál sama podává i přitahuje do záběru.


» IMAC «
Úkosovačky IMAC pracují na principu obrábění pomaluběžným rotačním střižným nástrojem. Úkosovačka si materiál sama podává i přitahuje do záběru.


» ACETI «
Úkosovačky ACETI pracují na principu frézování vysokootáčkovým nástrojem s břitovými destičkami. Úkosovačku je nutné vést ručně do záběru.


» TRUMPF «
Úkosovačky TRUMPF pracují na principu obrážení materiálu kmitajícím nožem. Úkosovačku je nutné vést ručně do záběru.


» ALFRA «
Úkosovačky ALFRA pracují na principu frézování vysokootáčkovým nástrojem s břitovými destičkami. Úkosovačku je nutné vést ručně do záběru.